Liigu edasi põhisisu juurde

OÜ Treeningtiimi kodukord

Treeningtiimi kodukorra eesmärk on reguleerida teenuse pakkuja ja teenuse saaja õiguseid ja kohustusi.

Tellides OÜ Treeningtiimilt treeninguid kinnitate, et olete tutvunud ja nõustunud käesolevate kodukorraga.

OÜ Treeningtiimi treeningutest võivad osa võtta kõik täisealised inimesed, kelle tervislik seisund seda võimaldab ja kes on täitnud Treeningtiimi Jooksjaankeedi.

Nooremad, kui 18 aastased kliendid peavad esitama treenerile lapsevanema või hooldaja allkirjastatud vabas vormis kirjaliku tõendi, et vanem/hooldaja lubab osaleda oma lapsel OÜ Treeningtiimi treeningutel. Palume esitada tõendi esimesel treeningnädalal.

OÜ Treeningtiimi kliendil on õigus saada ostetud treeningpaketi eest treeningpaketis kirjeldatud teenust.

OÜ Treeningtiimi kliendil on kohustus tasuda teenuse pakkuja poolt esitatud arve 7 tööpäeva jooksul.

OÜ Treeningtiim ei vastuta kliendi tervislikuseisundi eest.

Arve koostatakse teenuse tellimise hetkel kehtinud hindade alusel.

Ühekordsete treeningute eest toimub maksmine kohapeal ja makstud arve, saadetakse kliendi e-mailile elektrooniliselt.

Kui OÜ Treeningtiimi klient ei soovi kasutada meie teenuseid, lasub kliendil kohustus teavitada OÜ Treeningtiimi treenereid oma treeningute lõpetamisest e-maili teel. 

Võimalikud probleemsituatsioonid lahendatakse individuaalsete läbirääkimiste teel.

 

Treeningtiimi treenerid.